SZIGETSZENTMIKLÓS

Cs alád- és
Gy ermekjóléti
K özpont


Pszichológiai tanácsadás

A családon belüli erős ellentétek, problémák, súlyos konfliktusok esetén lehetőség van arra, hogy pszichológus szakemberünkhöz forduljanak.

A pszichológiai tanácsadást csak családgondozó kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni!

Mentálhigiénés szolgáltatások:

A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése történik e szolgáltatás keretében.

Az esélyegyenlőség érvényesítését, a korai beavatkozást és az adekvát szolgáltatás biztosítását kívánja a szolgálat elősegíteni.

A tanácsadást saját szolgáltatásként biztosítja a szolgálat pszichológusa. Együttműködünk munkák tökéletesebb megvalósítása érdekében védőnőkkel is.

A nyújtott tanácsadások típusai: pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, káros szenvedélyek megelőzését célzó. A Szolgálat tanácsadásainak közvetítésével állandóan biztosított: jogi, fejlesztőpedagógiai, pszichológiai tanácsadás.

A gyermekjóléti szolgálat továbbá a fenti tanácsadásokhoz való hozzájutás megszervezését biztosítja a város rendelkezésre álló intézményrendszerében, ez esetben a szolgálat a gyermeket, illetve szülőjét (törvényes képviselőjét) felhívja a tanácsadás igénybevételének lehetőségére, tájékoztatja a tanácsadás céljáról és feltételeiről, segíti őt, a tanácsadást nyújtó felkeresésében.

A pszichológussal való konzultáció előtt a szülőnek és gyermekének minden esetben az intézmény egyik családgondozójával személyesen kell találkozni!

Balog Andrea - pszichológus, Csata Lilla - pszichológus


2014-2016 Minden jog fenntartva. Design e-Szolgálat Kft.