SZIGETSZENTMIKLÓS

Cs alád- és
Gy ermekjóléti
K özpont


Jogszabályi háttér

A Járási Csoport tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján végzi. 


2014-2016 Minden jog fenntartva. Design e-Szolgálat Kft.