SZIGETSZENTMIKLÓS

Cs alád- és
Gy ermekjóléti
K özpont


Álláshirdetés

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjólkéti Központ
Óvodai- iskolai segítő Csoport

óvodai, iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai, iskolai szociális segítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, egyéb, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet II.1. ponja szerinti végzettség,

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

 

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nyelvvizsgával befejezett végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes Szakmai Önéletrajz

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Motivációs levél

•         Erkölcsi Bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes László nyújt, a 0624443367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kerekes László részére a szmcsaladsegito@invitel.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három fős bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapja - 2019. február 22.
  •       Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ honlapja - 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A leendő munkavállalót munkaruha juttatás és cafeteria juttatás, valamint közlekedési költségtérítés illeti meg. Ezen felül munkáltatói bárpótlékot és jó munkavégzés esetén jutalmat kap. Saját, kizárólagos használatú céges telefont (korlátlan beszélgetési lehetőséggel), laptopot és nyomtatót biztosítunk a munkavégzéshez.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu; www.szmcsaladsegito.hu honlapon szerezhet.


2014-2016 Minden jog fenntartva. Design e-Szolgálat Kft.