SZIGETSZENTMIKLÓS

Cs alád- és
Gy ermekjóléti
K özpont


Esetmenedzserek munkája

a)     Javaslatot tesz hatósági intézkedésre a gyámhivatal részére a gyermek

-                 védelembe vételére,

-                 megelőző pártfogására,

-                 ideiglenes hatályú elhelyezésére,

-                 nevelésbe vételére,

-                 családba fogadására,

-                 harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére,

-                 családbafogadó gyám kirendelésére,

-                 tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,

-                 leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,

-                 után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására.

b)   A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében

-                 együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel,

-                  tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről,

-                 elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet, szervezi a megvalósítását,

-                  közreműködik a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében, utógondozásában,

c)    Egyéni gondozási-nevelési tervet készít,

d)   Közreműködik a hatósági intézkedésekben és az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításában,

e)   Családgondozást biztosít a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében,

f)    Utógondozói munkát biztosít a nevelésbe vétel megszüntetését követően,

g)   Szupervízióban vesz részt.


2014-2016 Minden jog fenntartva. Design e-Szolgálat Kft.