SZIGETSZENTMIKLÓS

Cs alád- és
Gy ermekjóléti
K özpont


Adósságkezelés

A szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás során tanácsadást és segítő csoportfoglalkozást biztosítunk.

Ezt a részleges fizetőképességet egészíti ki a támogatás, a méltányolható körülményekhez igazodóan. Mivel az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, abban is segítséget kívánunk nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülhetik el az eladósodást.

Az Adósságkezelési Tanácsadó feladata, hogy:

  • tájékoztassa az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, az adós kötelezettségeiről és azok elmulasztása esetén várható szankciókról, ezzel párhuzamosan a tanácsadó is tájékozódik a kliensről, a családstruktúráról, a jövedelmi és vagyoni helyzetről, az adósságba kerülés okairól, a család anyagi terhelhetőségéről, arról, hogy milyen támogatásra jogosult, stb.
  • adósságkezelési tervet állítson össze a klienssel közösen, melynek része az elnyerhető támogatások és az önrész összegszerű számbavétele, és az adósságkezelési folyamat időbeli ütemezése, továbbá az, hogy a kliens mikor és milyen módon tudja növelni saját anyagi forrásait.
  • a tervben rögzített feladatokat nyomon kövesse. A tanácsadó az adósságkezelési tervben meghatározott gyakorisággal találkozik az igénybe vevővel és megbeszélik a folyamat során esetlegesen felmerülő nehézségeket.
  • a sikeres adósságkezelési folyamat az igénybe vevővel közösen értékelje az adósságkezelési folyamat hozadékát és esetleges nehézségeit, valamint összefoglalja a további eladósodás elkerülését célzó megoldásmódokat.

Adósságkezelési tanácsadás:

Ha valakinek közüzemi számlatartozása, vagy lakáshitel elmaradása van és megfelel a törvény által előirt követelményeknek, valamint beszerezte az összes meghatározott iratot, akkor minimum 25%-os önrész vállalásával lehetősége van adósságkezelési szolgáltatást igénybe venni. Ennek keretében a megfelelő együttműködés mellett az önkormányzat segíti az elmaradást rendezni.

Az adósságkezelési folyamat megkezdese előtt személyesen találkozni kell egy családgondozóval, aki időpontot ad az adósságkezelési tanácsadóhoz!

Adósságkezelési csoport:

Az adósságrendezés elkezdésének feltétele az, hogy két alkalommal részt kell venni adósságkezelési csoportfoglalkozáson.

Jókuti Judit - adósságkezelési tanácsadó, Torma Péterné - adósságkezelési tanácsadó


2014-2016 Minden jog fenntartva. Design e-Szolgálat Kft.